ตั้งรหัสผ่าน TeamViewer และดาวน์โหลด TeamViewer

สำหรับโปรแกรมควบคุมระยะไกล หรือที่เราเรียกว่า TeamViewer เป็นโปรแกรมที่สามารถรีโมทไปยังหน้าจอของปลายทางและควบคุมต่างๆได้เหมือนเราไปนั่งที่หน้าจอของปลายทางได้เลบ โปรแกรม TeamViewer เป็นที่นิยามมากในกลุ่มไอทีแอดมินต่างๆ โดยบริษัทผมก็จะใช้โปรแกรม TeamViewer นี้แหละในการรีโมทไปยังเครื่อง Users โดยคอมพิวเตอร์จะต้องต่ออินเตอร์เน็ท โดยเราสามารถรีโมทไปหาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดก็ได้ เพียงแค่เรารู้แค่ ID  และรหัสผ่าน ในการใช้งานของ TeamViewer จะเป็น ID และ รหัสผ่านในการเข้ามาใช้งาน โดยรหัสผ่านจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เราเปิดคอมพิวเตอร์

Read more