ลบ LINE PC ไม่ได้ แก้ไขได้ทุก Windows

สำหรับใครที่จะทำการลบ LINE PC แล้วพบกับข้อความที่ว่า Can not be uninstalled because LINE in Progress. After closing the LINE , Please uninstall again. ทำให้เราไม่สามารถทำการลบ

Read more