วิธีทำให้ Wifi เร็วแรง ทั้งบ้าน

ในการทำให้ Wifi ภายในบ้านนั้นเร็ว แรง เราจะต้องคำนึงถึง องค์ประกอบที่มีอยู่ว่า เป็นอย่างไรบ้าง เช่น 1. Packege อินเตอร์เน็ตที่เราใช้ 2. เครื่องปล่อยสัญญาณ 3. จำนวนผู้ใช้งาน 4. ลักษณะการใช้งาน 5.คุณภาพสายสัญญาณ เป็น Fiber

Read more