การตรวจสอบการแจก IP Address มาจาก เร้าเตอร์ภายในบ้านของเรา

2.1 ไปยัง Start > Network Connections 2.2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Card LAN ที่เราเชื่อมต่อ และกด Details Notebook จะเห็น 2 ใบ 1. Ethernet (LAN)

Read more