10 เหตุผล ทำไมต้องใช้ LINE@ สำหรับธุรกิจ

LINE@ หนึ่งในบริการดี ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอย่างเรา ๆ สร้าง Offfiicail acount เพื่อติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อย หรือกลุ่มบุคคลได้เป็นอย่างดี ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง Line กับ Line@ คือ LINE มีไว้ติดต่อสื่อสารส่วนตัว เช่น ครอบครัว

Read more