เทคโนโลยี AI จาก Dahua Technology

เทคโนโลยี AI จาก Dahua Technology
เทคโนโลยี AI คือ?   AI คือเทคโนโลยีที่ใช้ Deep learning ทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำมีฟังชั่นพิเศษต่างๆ  ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึงในปัจจุบัน ระบบรักษาความปลอดภัย นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT