รับเดินสายแลนบ้าน สำนักงานลูกค้า ใกล้ไกล มากน้อย เรารับเอง

เราช่างเดินสายแลนฟรีแลน รับงานเดินสายแลน ทั้งในและนอกสถานที่ เรามีโอกาสรับงานลากสายแลน หลายๆงาน เป็นงานทั้งยากทั้งงาน เป็นงานเดินสายแลนข้ามชั้น เช่นจากชั้น 1 ขึ้นชั้น 2  หรือ บางท่านมีอาการเน็ตช้า เนื่องจาก ตัวเร้าเตอร์อยู่คนละห้อง ปัญหาพวกนี้จะหมดไป เราสามารถแก้ไขให้ท่านได้ ในส่วนของงานเดินสายแลนที่ต้องลากสายข้ามตึีก ระยะสายจะต้องไม่เกิน 100 เมตร ระยะนี้จะทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่เจอปัญหา การดรอปของสัญญาณ

ในส่วนของงานเดินสายแลน ข้ามตึก อาคารนั้นจะต้องไม่สูง หรือ เป็นอาคารที่ก่อให้เกิดความเสียงต่อช่าง แบบนี้ เรารับงาน ครับ ซึ่งราคาค่าบริการเดินสายแลน นั้น เราจะดูที่หน้างานความยากง่ายระยะทางการเดินทาง

ราคาเดินสายแลน

1.ราคาต่อจุดจะอยู่ที่ 1650 บาท (ระยะสายไม่เกิน 25-30 เมตร)
2.ความสูงจะต้องไม่เกิน 5 เมตร  กรณี สูงเกินกำหนด พิจารณาตามเคส  +300 ถึง  800 บาท
3.ข้ามชั้น + เพิ่ม 400 บาท ต่อจุด
4. ระยะทางเกิน 15 กม. +250 ถึง 500 บาท..

ซึงหากท่านต้องการเดินสายแลนภายในบ้าน

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT