ระบบคีย์ทางลัด!! Windows OS ที่ควรรู้

Ctrl+a …. …. …. …. …. …. …. …. เลือกทั้งหมด
Ctrl+c …. …. …. …. …. …. …. …. คัดลอก
Ctrl+x …. …. …. …. .... …. …. …. ตัดตัด
Ctrl+ v …. …. …. …. …. …. …. …. วางวางจำหน่าย
Ctrl+z …. …. …. …. …. …. …. …. เลิกทำ
Ctrl+b …. …. …. …. …. …. …. …. ความกล้าหาญ
Ctrl+u …. …. …. …. …. …. …. …. ขีดเส้นใต้
Ctrl+i …. …. …. …. …. …. …. …. อิตาลิก
F1 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. . ช่วยด้วย
F2 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. เปลี่ยนชื่ออ็อบเจ็กต์
F3 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ค้นหาไฟล์ทั้งหมด
F4 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. เปิดรายการไฟล์แบบวางลงในกล่องโต้ตอบ
F5 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. รีเฟรชหน้าต่างปัจจุบัน
F6 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. กะโฟกัสใน windows explorer
F10 …. …. …. …. …. …. …. …. …. . เปิดใช้งานเมนูบาร์ตัวเลือก
Alt+tab …. …. …. …. …. …. …. . รอบระหว่างแอพพลิเคชั่นเปิด
โอ้วววววววววว …. …. …. …. …. …. …. …. เลิกโปรแกรมปิดหน้าต่างปัจจุบัน
โอ้วววววววววว …. …. …. …. …. …. …. …. สลับระหว่าง windows โปรแกรมปัจจุบัน
โอ้วววววววววว …. …. …. …. …. …. . เปิดกล่องโต้ตอบอสังหาริมทรัพย์
โอ้วววววววววว …. …. …. …. …. …. เมนูระบบสำหรับหน้าต่างปัจจุบัน
โอ้ววววววววว …. …. …. …. …. …. …. …. . เปิดรายการ drop down ในกล่องโต้ตอบ
Backspace …. …. …. …. …. …. เปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์หลัก
Ctrl+esc …. …. …. …. …. …. . เปิดเมนูเริ่มต้น
Ctrl+alt+del …. …. …. …. . เปิดผู้จัดการเฉพาะกิจรีบู๊ตคอมพิวเตอร์
Ctrl+tab …. …. …. …. …. …. . ย้ายผ่านแท็บทรัพย์สิน
Ctrl+shift+drag …. …. …. สร้างทางลัด (คลิกขวาลาก)
Ctrl+drag …. …. …. …. …. …. คัดลอกไฟล์
Esc …. …. …. …. …. …. …. …. …. ยกเลิกฟังก์ชันล่าสุด
เวร …. …. …. …. …. …. …. …. . กด / ถือกะใส่ cd-rom เพื่อบายพาสเล่นอัตโนมัติ
แม่งเอ๊ย + ลาก …. …. …. …. …. . ย้ายไฟล์
แม่งเอ๊ย + f10. …. …. …. …. …. …. . เปิดเมนูบริบท (เหมือนกับคลิกขวา)
แม่งเอ๊ย + ลบ …. …. …. …. …. ลบเช็ดเต็มรูปแบบ (ถังขยะรีไซเคิล)
จดหมาย alt+ ใต้ …. . เปิดเมนูที่สอดคล้องกัน
ทางลัดแป้นพิมพ์ pc
การควบคุมเคอร์เซอร์เอกสาร
ถึงบ้าน …. …. …. …. …. …. . เพื่อจุดเริ่มต้นของเส้นหรือไกลซ้ายของสนามหรือหน้าจอ
จบนะ …. …. …. …. …. …. …. . ถึงจุดจบของเส้นหรือขวาของสนามหรือหน้าจอ
Ctrl+home …. …. …. . ถึงจุดสูงสุด
Ctrl+ end …. …. …. …. . ถึงด้านล่าง
เพจขึ้น …. …. …. …. …. . ย้ายเอกสารหรือกล่องโต้ตอบขึ้นหน้าเดียว
เพจลง …. …. …. . ย้ายเอกสารหรือกล่องโต้ตอบลงหน้าเดียว
กุญแจลูกศร …. …. …. ย้ายโฟกัสในเอกสารกล่องโต้ตอบฯลฯ
Ctrl+ > …. …. …. …. …. . คำต่อไป
Ctrl+shift+ > …. …. . เลือกคำ
การควบคุมต้นไม้ของ windows explorer
แป้นพิมพ์ตัวเลข * …. ขยายทั้งหมดภายใต้การเลือกปัจจุบัน
แป้นพิมพ์ตัวเลข + …. ขยายการเลือกปัจจุบัน
แป้นพิมพ์ตัวเลข – …. ถล่มการเลือกปัจจุบัน
¦ ฉันจะทำสิ่งที่ดีที่สุด …. …. …. …. …. …. …. …. . ขยายการเลือกปัจจุบันหรือไปที่ลูกคนแรก
โอ้ววววววว …. …. …. …. …. …. …. …. . ยุบการเลือกปัจจุบันหรือไปที่พ่อแม่
ตัวละครพิเศษ
‘ เปิดคำคมโสด …. Alt 0145
‘ ปิดคำคมโสด …. . alt 0146
” เปิดคำคมคู่ …. Alt 0147
” ปิดคำคมคู่ …. . alt 0148
แดช ………………… ทั้ง 0150
– เอมแดช …. …. …. …. …. …. . alt 0151
… ellipsis …. …. …. …. …. …. …. . alt 0133
• กระสุน …. …. …. …. …. …. …. . alt 0149
® เครื่องหมายการลงทะเบียน …. …. …. Alt 0174
© ลิขสิทธิ์ …. …. …. …. …. …. Alt 0169
™ เครื่องหมายการค้า …. …. …. …. …. . alt 0153
สัญลักษณ์องศา ° …. …. …. …. Alt 0176
ป้ายเซนต์ …. …. …. …. …. …. Alt 0162
1 ก. ค. 4 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Alt 0188
1 ก. ค. 2 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Alt 0189
3 ก. ค. 4 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Alt 0190
ทางลัดแป้นพิมพ์ pc
สร้างภาพที่ไม่ซ้ำกันในโลกเครื่องแบบ! สร้างภาพที่ไม่ซ้ำกันในโลกเครื่องแบบ!
มันเป็นอย่างนั้น …………………………….. alt 0233
มันเป็นอย่างนั้น ที่สุดของโลก ที่สุดของโลก ที่สุดของโลก ที่สุดของโลก ที่สุดของโลก ที่สุดของโลก ที่สุดของโลก Alt 0201
ไม่ไม่ …………………………….. alt 0241
÷. …. …. …. …. …. …. …. Alt 0247
ตัวเลือกเมนูไฟล์ในโปรแกรมปัจจุบัน
Alt + e แก้ไขตัวเลือกในโปรแกรมปัจจุบัน
F1 universal help (สำหรับทุกโปรแกรม)
Ctrl + เลือกข้อความทั้งหมด
Ctrl + x ตัดสินค้าที่เลือก
Shift + del ตัดสินค้าที่เลือก
Ctrl + c คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + ins คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + v แปะ
เวร + ins แปะ
บ้านไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นปัจจุบัน
Ctrl + บ้านไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร
สิ้นสุดไปที่จุดจบของเส้นปัจจุบัน
Ctrl + end ไปที่สิ้นสุดเอกสาร
กะ + ไฮไลท์บ้านจากตำแหน่งปัจจุบันจนถึงจุดเริ่มต้นของเส้น
Shift + จุดเด่นท้ายจากตำแหน่งปัจจุบันจนถึงปลายเส้น
Ctrl + f ย้ายคำเดียวไปทางซ้ายทีละคำ
Ctrl + g ย้ายคำเดียวไปทางขวาในเวลา
กุญแจทางลัด microsoft ® windows ®
สลับ alt + แท็บระหว่างแอพพลิเคชั่น
Alt +
กะ + แท็บ
สลับถอยหลังระหว่างเปิด
แอพพลิเคชั่น
Alt + พิมพ์
หน้าจอหน้าจอ
สร้างภาพหน้าจอสำหรับโปรแกรมปัจจุบัน
Ctrl + alt + del reboot / windows ® ผู้จัดการงาน
Ctrl + esc นำเมนูเริ่มต้น
Alt + esc สลับระหว่างแอพพลิเคชั่นบนแถบงาน
เปลี่ยนชื่อไอคอนที่เลือก
F3 เริ่มค้นหาจากเดสก์ท็อป
F4 เปิดการเลือกไดรฟ์เมื่อเรียกดู
F5 รีเฟรชเนื้อหา
Alt + f4 ปิดโปรแกรมเปิดปัจจุบัน
Ctrl + f4 ปิดหน้าต่างในโปรแกรม
Ctrl + พลัส
คีย์
ปรับความกว้างของคอลัมน์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ใน windows explorer
Alt + ป้อนหน้าต่างคุณสมบัติที่เปิดของไอคอนที่เลือก
หรือโปรแกรม
Shift + f10 จำลองการคลิกขวาบนรายการที่เลือก
Shift + del ลบโปรแกรม / ไฟล์ถาวร
ถือเวร
ระหว่างการบูต
บูตเซฟโหมดหรือไฟล์ระบบบายพาส
ถือเวร
ระหว่างการบูต
เมื่อใส่ซีดีเสียงจะป้องกัน
เครื่องเล่นซีดีจากการเล่น
ทางลัด winkey
Winkey + d นำเดสก์ท็อปไปยังด้านบนของหน้าต่างอื่นๆ
Winkey + m ลดหน้าต่างทั้งหมด
Winkey +
เวร + m
ยกเลิกการย่อที่ทำโดย winkey + m
และ winkey + d
Winkey + e เปิด microsoft explorer
วงจร winkey + แท็บผ่านโปรแกรมเปิดบนแถบงาน
Winkey + f แสดงหน้าต่าง ® ค้นหา / ค้นหาฟีเจอร์
Winkey +
Ctrl + f
แสดงการค้นหาหน้าต่างคอมพิวเตอร์
Winkey + f1 แสดง microsoft ® windows ® ช่วย
Winkey + r เปิดหน้าต่างวิ่ง
Winkey +
หยุดชั่วคราว / พัก
เปิดหน้าต่างคุณสมบัติของระบบ
Winkey + ผู้จัดการยูทิลิตี้เปิด
Winkey + l ล็อคคอมพิวเตอร์ (windows xp ® และภายหลัง)
Outlook ® กุญแจทางลัด
Alt + s ส่งอีเมล
Ctrl + c คัดลอกข้อความที่เลือก
Ctrl + x ตัดข้อความที่เลือก
กล่องโต้ตอบแบบเปิด ctrl + p
Ctrl + k ชื่อ / อีเมลที่พิมพ์ในแถบที่อยู่
การเลือกเน้น ctrl + b ที่กล้าหาญ
Ctrl + i italicize เลือกเน้น
Ctrl + u underline เลือกเน้น
Ctrl + r ตอบกลับอีเมล
Ctrl + f ส่งต่ออีเมล
Ctrl + n สร้างอีเมลใหม่
Ctrl + shift + สร้างการนัดหมายใหม่ไปยังปฏิทินของคุณ
Ctrl + shift + o เปิดกล่อง outbox
Ctrl + shift + ฉันเปิดกล่องข้อความ
Ctrl + shift + k เพิ่มงานใหม่
Ctrl + shift + c สร้างผู้ติดต่อใหม่
Ctrl + shift+ j สร้างรายการวารสารใหม่
คำ ® คีย์ทางลัด
Ctrl + a เลือกเนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บ
การเลือกเน้น ctrl + b ที่กล้าหาญ
Ctrl + c คัดลอกข้อความที่เลือก
Ctrl + x ตัดข้อความที่เลือก
Ctrl + n เปิดเอกสารใหม่ / เปล่า
ตัวเลือก ctrl + o เปิด
Ctrl + p เปิดหน้าต่างพิมพ์
Ctrl + f เปิดกล่องค้นหา
Ctrl + i italicize เลือกเน้น
Ctrl + k ใส่ลิงก์
Ctrl + u underline เลือกเน้น
Ctrl + v แปะ
Ctrl + y ทำซ้ำการกระทำครั้งสุดท้าย
Ctrl + z ยกเลิกการกระทำครั้งสุดท้าย
Ctrl + g ค้นหาและแทนที่ตัวเลือก
Ctrl + h ค้นหาและแทนที่ตัวเลือก
Ctrl + j อธิบายการจัดวางย่อหน้า
Ctrl + l จัดเรียงข้อความที่เลือกหรือไลน์ไปทางซ้าย
Ctrl + q จัดย่อหน้าที่เลือกไว้ทางซ้าย
เลือก ctrl + e จัดเรียง

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT