ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทเรา มีบริการออกแบบและติดตั้งระบบไอทีจากประสบการณ์ที่ยาวนานบวก กับมาตรฐานทางด้านไอที ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รองรับการเชื่อมต่อ และเทคโนโลยีในอนาคต ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทเรา ให้
– บริการออกแบบ ติดตั้งระบบห้องเซิร์ฟเวอร์
– บริการออกแบบ ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์
– บริการออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
– บริการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพวกทั้งหมด

บริษัทเราออกแบบ และติดตั้งระบบห้องเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์
เราออกแบบ และติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Domain Controller Server, File Server, Database Server, Application Server ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
เราออกแบบ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร ทำให้จ่ายเงินน้อย แต่ได้ประสิทธิผลสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ และยังรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ทุกชนิด อีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยีด้านไอทีในอนาคต
เราออกแบบ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบเครือข่ายภายในทั้ง (Lan & Wireless) โครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไอทีได้ทุกประเภท และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต