งานเดินสายแลน สตช.ห้องอาวุธและกระสุน

งานเดินสายแลน สตช.ห้องอาวุธและกระสุน งานเดินสายแลน 18 จุด พร้อมปลั๊กไฟ 18 จุด
จากเที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน  เสร็จเรียบร้อย

ขอบขอบคุณที่ไว้วางใจเรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน
http://www.royalthaipolice.go.th/index.php


kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT