งานเดินสายแลน ลูกค้าคลองสอง รังสิต

งานเดินสายแลน ลูกค้าคลองสอง รังสิต จำนวน 2 จด เป็นงานร้อยท่อ PVC จากชั้น 1 ขึ้น ชั้น 2
เสร็จเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT