งานเดินสายแลน บางพลีน้อย นิคมเวลโกร

งานเดินสายแลนเข้าเครื่องจักร 10 เครื่อง พร้อมเข้าบล็อกตัวเมีย นิคมเวลโกร
โซนบางพลีน้อย พร้อมเข้าบล็อกให้ลูกค้าไว้ใช้งาน

 

สนใจงานติดต่อ

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT