งานเดินสายกล้องวงจรปิด

อัตราค่าแรงติดตั้ง
ค่าแรงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
1. ค่าแรงติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเดินสายลอยตีกิ้บ คิดค่าแรงติดตั้งอยู่ที่จุดละ 1,250 บาท (ไม่รวมสาย / ฟรีเซทอัพระบบออนไลน์ / ดูแลงานติดตั้งให้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง)
2. ค่าแรงติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเดินสายร้อยท่อ คิดค่าแรงติดตั้งอยู่ที่จุดละ 1,750 บาท (ไม่รวมสาย / ไม่รวมท่อ / ฟรีเซทอัพระบบออนไลน์ / ดูแลงานติดตั้งให้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง)
3. ค่าแรงเปลี่ยนกล้องใหม่แทนกล้องเดิม ใช้สายเก่าคิดค่าแรงจุดละ 650 บาท (ดูแลงานติดตั้งให้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง)
4. ค่าแรงติดตั้งกล้องสำหรับโรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่, โกดังขนาดใหญ่ คิดค่าแรงเหมารวมแล้วแต่ลักษณะงาน (ดูแลงานติดตั้งให้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง)
5. ค่าแรงติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ คิดค่าแรงความยากง่ายของงานตามสภาพหน้างาน อาจแตกต่างกันออกไป (ดูแลงานติดตั้งให้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง)