งานเช่ากล้อง งาน Big Motor Sale 2019

งานเช่ากล้องวงจรปิด Big Motor Sale 2019 งานจัดที่ BITEC บางนา จำนวนกล้องวงจรปิด 20 ตัว

งานเช่ากล้องวงจรปิด 20 ตัว งาน #bigmotorsale2019
ไบเทคบางนา EH101-EH107

– วาง node กล้องเดิน fiber เชื่อมแต่ละ node
แล้วลาก RG6 จาก node เข้าหากล้อง ระยะต้องไม่เกิน 120 เมตร
– ตั้งเสา กล้องวงจรปิด สูง 3 เมตร เพื่อเพิ่มมุมมอง

 

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT