การตรวจสอบการแจก IP Address มาจาก เร้าเตอร์ภายในบ้านของเรา

2.1 ไปยัง Start > Network Connections

Network Windows 10

2.2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Card LAN ที่เราเชื่อมต่อ และกด Details

Notebook จะเห็น 2 ใบ 1. Ethernet (LAN)  2. Wireless

PC จะเห็น 1 ใบ(กรณีมีCardlan 1 ใบ) : 1. LAN

Network Windows 10 -2

2.3 ให้เราสังเกตุ

IPv4 : จะเป็น IP Address ของคอมพิวเตอร์ของเครื่องเราที่ Router แจกมากให้ (ใครได้ IP Address ขึ้นต้นด้วย 169.x.x.x แปลว่า Router มีปัญหาในการจ่ายมาแน่นอนให้ตรวจสอบที่ Router )

Gateway :  ส่วนใหญ่จะเป็น IP Address ของ Router ของบ้านของเรา

DHCP : ส่วนใหญ่จะเป็น IP Address ของ Router ของบ้านของเรา

2.4 คลิกขวาที่ Start > เลือก Command Prompt

Network Windows 10 -3

2.5 ใช้คำสั่ง ping x.x.x.x

โดยให้ทำการ Ping ไปยัง Gateway หรือ DHCP ที่เราได้ มันจะต้องขึ้น Reply from……………

Network Windows 10 -4

ถ้าไม่ขึ้นแปลว่า อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสาย LAN หรือ Router มีปัญหา ให้ลองปิด และเปิดใหม่ของ Router

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT