การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือการสั่งจ่ายเช็ค เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา ติดต่อ เพื่อยืนยันการชำระมาที 090-9259922

การสั่งซื้อ   คุณสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บโดยคลิกที่ Order Now หรือติดต่อฝ่ายขายของเราได้ที (ในเวลาทำการ) 090-9259922

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหทัยราษฎร์ (ประเภทออมทรัพย์)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 407-128-5166 (บจก. เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป)

คำแนะนำ:

กรุณาอย่าลืมแจ้งรายละเอียดของคุณ เมื่อชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และ ถ่ายรูปสลิปที่ทำรายการส่ง
Line ID : 090-9259922


การจัดส่งเอกสารชำระเงิน
ราคาค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรูณาแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี พร้อมกับการยืนยันการชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ) 3% ได้ (ค่าบริการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)

การคำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย
คำนวนหายอดเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดเงินค่าบริการ (ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เช่น ค่าบริการ 3,600 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% (-108 บาท) รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (+252 บาท) ยอดชำระจะเท่ากับ 3,600 – 108 + 252 = 3,744 บาท

** มีข้อสงสัยเพิ่มเติม**
ติดต่อ kdcyber@gmail.com
โทร 090-925-9922