บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน

เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป  รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource IT Support แบบรายเดือน รายไตรมาส รายปี ราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท จ้างแค่เพียง 1 แต่ได้ผู้ดูแลไอทีครบวงจร และรับวางระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเซิฟเวอร์ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

Read more