องค์ประกอบหลักของระบบกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ปัจจุบันเราจะเห็นกันแทบทุกสถานที่ แต่รู้ไหมว่า กล้องวงจรปิดที่เราเห็นกันนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ถึงจะได้ออกมาเป็นกล้องวงจรปิดแต่ละตัวที่เราเห็น และใช้งานกันในทุกวันนี้  บทความนี้เราจะมาบอกให้ทราบถึงองค์ประกอบหลักของระบบกล้องวงจรปิด เป็นส่วนๆว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ดังนี้

  1. ตัวกล้องวงจรปิด(CCTV Camera) คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับภาพและแปลงสัญญาณภาพที่ได้ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยบันทึก
  2. เลนส์ (Lens)คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสง ปรับแสง ปรับระยะของภาพ ให้มีขนาดและมุมมองในแบบที่ต้องการ โดยการปรับภาพจะเป็นการปรับรูรับแสงของเลนส์ตามขนาดต่างๆของเลนส์ การที่จะเลือกกล้องใช้งานว่ารุ่นใดแบบใด เลนส์ก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา เพราะภาพที่ได้จะถูกกำหนดตามคุณสมบัติและมุมมองของเลนส์
  3. ส่วนบันทึกภาพ(Recorder) คือทำหน้าที่ในการบันทึกภาพ โดยแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับมาจากตัวกล้อง ผ่านระบบประมวลผลภาพด้วยซอฟแวร์และโปรแกรมภายใน เพื่อแปลงภาพดังกล่าวให้เหมาะสมกับการบันทึกแล้วบันทึกลงในส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล ดังนั้น ในส่วนการบันทึกนี้จะแบ่งย่อยๆได้ 2 ส่วนหลักคือ3.1 ส่วนเครื่องที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเพื่อให้เหมาะกับการบันทึกและประมวลผลภาพแบบดิจิตอล แต่เราจะเรียกสั้นๆว่า เครื่องบันทึกภาพ (DVR) ย่อมาจาก Digital Video Recoder3.2 ส่วนเก็บบันทึก ก็คือส่วนที่ทำหน้าที่สำหรับเก็บไฟล์ภาพที่ได้รับมาจากการแปลงสัญญาณแล้วโดยตรงนั้นเอง ซึ่งในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กันก็คือ ฮาร์ดดิส (Harddisk) แบบเดียวกับที่ใช้บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน
  4. ส่วนแสดงผลภาพคือ ส่วนที่ทำหน้าที่ในการนำภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดมาแสดงให้ผู้ใช้งานได้เห็น ทั้งแบบ RealTime และแสดงภาพแบบ Playback จากภาพที่บันทึกไว้ ซึ่งอุปกรณ์นี้ก็คือจอภาพคอมพิวเตอร์ธรรมดา หรือจอทีวีนั่นเอง

IP 66, IP68 คืออะไร เรามีคำตอบ… ?
กล้องวงจรปิดมีกี่ประเภท?

กฤษฎา สุขทัศนาสกุล

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT Support ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT