บริการของเรา

บริการเราเปิดบริการ บริการซ่อม  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Onsite,Subcontract  ซึ่งเราให้บริการมานานเป็นเวลา 5 ปี แล้ว ท่านจะได้รับบริการที่เป็นเยี่ยม ทั้งทำความสะอาด ตรวจดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เราให้บริการทั้งสถานที่ราชการ ร้านค้าเอกชน

บริษัท ออฟฟิต ซึ่งที่ผ่านมาเราให้บริการ บริการช่างซ่อมคอม Onsite  ทั้งโคราช ชัยภูมิ และขอนแก่น ก่อนหน้านั้นเรารับบริการทั้งภาคอีสาน ตามสถานที่ราชการต่าง บริการช่างซ่อมคอม Onsite, sub contract โคราช,รับ เหมา ช่วง โคราช,รับงาน Subcontract โคราช,บริการรับงาน Onsite โคราช,

port53

 ผลงานที่ผ่านมา
– ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์
– สำนักงานแรงงานจังหวัด 13 จังหวัด ภาคอีสาน
– สำนักงานจัดหางานจังหวัด  13  จังหวัด ภาคอีสาน
– บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) – CAT Telecom จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
– บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
– บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา
– บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จังหวัดนคราชสีมา
– สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งภาคอีสาน
– บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI