งานเปลี่ยนหลอดไฟ Cafe Kaldi สาขา MBK

งานเปลี่ยนหลอดไฟ Cafe Kaldi สาขา MBK
เปลี่ยนหลอด LED ในร้าน และเปลี่ยนหลอดไฟป้ายทั้งหมดในร้านให้เป็น LED

         

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด งานอีเว้นท์
งานเดินสายแลนบ้านพักลูกค้า กิ่งแก้ว-ลาดกระบัง

กฤษฎา สุขทัศนาสกุล

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT Support ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT