กล้องวงจรปิดมีกี่ประเภท?

สำหรับการใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัยในระบบกล้องวงจรปิดนั้น สามารถแบ่งประเภทของกล้องได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะใช้หลักการใดเป็นเกณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น

แบ่งตามสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด ได้แก่

 • กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor camera)
 • กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor camera)

แบ่งตามลักษณะของกล้อง ได้แก่

 • กล้องโดม
 • กล้องทรงกระบอก
 • กล้อง PTZ (กล้องหมุน-ส่าย-ก้ม-เงย)
 • กล้อง PCB เป็นกล้องที่ไม่ได้ทำการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ เหมาะแก่การนำไปซ่อนเพื่อปกปิดว่ามีการติดตั้งกล้อง
 • กล้องรูปทรงอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะการใช้งาน เช่น กล้อง smoke detector

แบ่งตามรูปแบบของการส่งสัญญาณภาพ ได้แก่

 • กล้องอนาล็อก (Analog camera)
 • กล้องไอพี (IP camera)

แบ่งตามความสามารถในการจับภาพที่มืด ได้แก่

 • กล้อง Day/Night
 • กล้องอินฟราเรด (IR camera)
 • กล้องจับความร้อน (Thermal)

แบ่งตามความคงทนในการใช้งาน ได้แก่

 • กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารแบบทั่วไป
 • กล้องวงจรปิดแบบ Vandal Proofคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดที่ดี

หากพิจารณาในภาพเบื้องต้น (โดยไม่นับคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง เช่น การแจ้งเตือน หรือ การส่งภาพบนระบบเครือข่าย) กล้องวงจรปิดที่ดีนั้น ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

 • ให้ความคมชัดสูง ทั้งการจับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • สามารถใช้งานได้กับทุกสภาพแสง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ เนื่องจากเราต้องใช้งานกล้องนั้น 24 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงในแต่ละช่วงเวลา กล้องที่ดีต้องสามารถให้สัญญาณภาพที่คมชัดในทุกช่วงเวลาโดยภาพไม่เบลอหรือพร่ามัวด้วย

ปัจจัยที่ควรพิจาณาเมื่อเลือกกล้องวงจรปิดควรพิจารณาถึง คุณสมบัติทั้งหลัก และ รอง ได้แก่

คุณสมบัติหลัก

 1. ความละเอียดของสัญญาณภาพที่ได้ (Resolution : TVLine)
 2. การดูภาพย้อนแสง Dynamic Range
 3. ความเร็ว shutter
 4. Signal to Noise Ratio
 5. รูปแบบการเปิด-ปิดช่องรับแสง
 6. BLC (Black Light Compensation)
 7. สัญญาณภาพเป็นระบบ PAL หรือ NTSC
 8. ความสามารถในการจับภาพในสภาวะที่มีแสงน้อย (ค่า Lux)
 9. ชนิดและขนาดอุปกรณ์รับภาพ
 10. รูปแบบการติดตั้งเลนส์
 11. รูปแบบการ scan ภาพ
 12. ประเภทกล้อง (อนาล็อกหรือกล้องไอพี)
 13. PTZ Function สำหรับกล้อง PTZ

คุณสมบัติรอง

 1. กระแสไฟที่ใช้ (220VAC หรือ 12VDC)
 2. Privacy mask
 3. Video Motion Detection (VMD)
 4. OSD หรือ On Screen Display
 5. มาตรฐาน IP (65, 66, 67, 68)
 6. ภาษาที่ใช้ในการตั้งค่า
 7. มาตรฐานต่างๆ เช่น CE, UL

ตัวอย่างการพิจารณาในการเลือกกล้องวงจรปิด (Specification)

หมายเหตุ : คุณสมบัติข้อ 1-8 เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการจะได้มาซึ่งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพดี ส่วน 9-13 นั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละยี่ห้อกล้องวงจรปิด

องค์ประกอบหลักของระบบกล้องวงจรปิด
เราให้บริการเช่ากล้องวงจรปิด/คอมพิวเตอร์ รายวัน-รายเดือน

กฤษฎา สุขทัศนาสกุล

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT Support ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT